Anna, muziektheater van Yves Bondue

Anna

Anna

 
In Anna vertelt Yves Bondue het intrigerende verhaal van een meisje, dat na een vlucht van vier lange jaren in Frankrijk, terugkeert naar haar geboortestad Dendermonde. Niets van wat er voorheen was, is er nog. Het jaar van haar terugkeer was 1919, weet je wel...
De tekst is geschreven in opdracht van de Dynamic Symphonic Band en met de steun van Vlamo, Stad Dendermonde, Lotto en Erfgoedcel Dendermonde. In dit grote schrijfproject kon Yves Bondue alle literaire registers opentrekken. Zo bevat het libretto verhalende passages in proza, gedichten, liedteksten, toneeldialogen, hedendaagse poëzie en lyrische passages in het hoogromantische idioom uit de periode waarin het verhaal zich afspeelt.
 
Het libretto is getoonzet door Hans Vercauteren voor groot harmonieorkest met uitgebreide percussie, piano en dubbel gemend koor.
Vanaf 2021 wordt Anna gefaseerd uitgegeven door Ypress.

Anna, muziektheater van Yves Bondue en Hans Vercauteren

1914. Het was de tijd van de koekendozen. En het was de tijd van lakens die te bleken hingen in de zon. Tegen een strakke blauwe lucht. De tijd van helder water in de rivier met een brede rietkraag waarin de vogels floten. Kinderen speelden aan de oevers en ’s avonds lazen hun moeders voor uit prentenboeken. Of ze keken samen naar schilderijen, zoals Anna en haar moeder.
Intussen maakten jongelui zich klaar om mee te gaan werken met hun vader. Zoals Edward, die scheepstimmerman zou worden in zijn vaders spoor, nabij diezelfde rivier waarrond werk en spel samenvloeiden.
 
Maar dan schuiven wolken voor de zon, het water vertroebelt. Een onbegrijpelijk wrede oorlog schiet alle dromen stuk en geselt iedereen uit elkaar. Anna moet vluchten naar het buitenland. Edward verliest iedereen om hem heen. Er komt een taaie tijd waarin geen plaats meer is voor werk of spel. Het oude liedje, dat vals gezang, dat altijd terugkomend motief van haat en geweld.
Kom, laat ons die bladzijde snel omslaan en de brief lezen waarin Anna haar terugkeer aankondigt. Ze is een beetje ouder, wat wijzer maar vooral gedreven en ze heeft de standvastige wil om wat vervaagd is dan maar zelf te herschilderen.

Herman verberckmoes in Anna van Yves Bondue

Ze gaat naar huis en komt terecht tussen het puin van een stad waar werklui het werk van hun gesneuvelde vaders voltooien. Edward bouwt geen boten maar verricht dringender werk. Hij maakt daken en deuren en hij timmert ramen om de wereld door te zien.
 
Een koor van vrolijke volksstemmen en oude wijzen leidt u doorheen de wereld van Anna en Edward. Jonge, hoopvolle gelovigen zingen en een verwaande kloosterzuster predikt. Een keurige schoolmeester strijdt met pen en papier voor kennis en schoonheid. Er zijn dorpsvrouwen en cafégangers, er is tijd voor een spelletje kaart en een frisse pint.
De lakens hangen weer hagelwit omhoog, de koekendozen zijn weer hervuld.

Sam Dams in Anna (2016) van Yves Bondue en Hans Vercauteren

Twee jonge mensen, met nog een heel leven voor de boeg: zij staan centraal in dit muziektheater. Een jongen: Edward, harde werker en dromend van een noeste toekomst op de nabijgelegen scheepswerf. En natuurlijk ook een meisje, hoe kan het ook anders? Anna heet zij en haar naam loopt als een rode draad door ieder beeld dat bij dit project wordt gebruikt. Het is ook een rode draad die haar eerst losrukt uit een veelbelovende situatie, nog voordat er zelfs maar sprake was van onrust of oorlog.
 
U volgt haar verhaal en merkt dat sommige zaken die losgerukt worden nooit meer op hun oorspronkelijke plaats terechtkomen ... maar dat er voor andere losse eindjes gelukkig wel weer aanknopingspunten te vinden zijn. Want waar mensen samenwerken, is er altijd ruimte voor hoop. Deze boodschap vindt u ongetwijfeld terug in de dialogen en in de teksten van de verteller, maar ook de muziek is doorspekt met hoopvolle klanken. Hou ogen en oren – en waarom niet: alle zintuigen! – open voor nieuwe, wonderbaarlijke ervaringen.
 
U verzamelt vast en zeker een heleboel nieuwe herinneringen. Weet u niet waar u die moet bewaren? Geen nood: we hebben een suggestie. Misschien heeft u ergens nog een oude koekendoos staan?
In de fotostrip hieronder vind je, naast een aantal sfeerbeelden tijdens uitvoeringen van dit muziektheater, ook een aantal uittreksels uit het libretto.

 
 
 
Hoofdstukken uit Anna zijn vanaf 2021 in partituurvorm (voor groot harmonieorkest, al dan niet voor dubbel gemengd koor) verkrijgbaar bij Ypress.
Hier kan je ook fragmenten beluisteren.
 
Aan de uitgave van de complete partituur voor het gehele avondvullende stuk wordt gewerkt, meer info zal hierover gaandeweg verstrekt worden op de website van Ypress.